Zichttermijn en retourneren

Zichttermijn

Bij de aankoop van producten via de Essent Shop heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Essent retourneren.

Gratis retour sturen

U kunt de bestelde producten kosteloos retourneren. Aan de pakbon vindt u een strook met daarop het antwoordnummer. Om een product binnen de zichttermijn van 14 dagen terug te sturen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Ga naar “Mijn account” in de Essent Shop.
  2. Klik op “Mijn bestellingen”
  3. Klik op “Bestelling bekijken” bij de betreffende bestelling. De status van de bestelling moet op “Verstuurd” staan om een product terug te kunnen sturen.
  4. Klik op “Retourzending” rechts bovenaan de pagina.
  5. Kies het product dat u terug wilt sturen en het gewenste aantal. Als u meerdere producten wilt terugsturen, dan klikt u op “Voeg product toe om retour te zenden” en selecteert u het volgende product en het aantal.
  6. Download het retourformulier.
  7. Print het formulier en vul deze in.
  8. Voeg het ingevulde retourformulier bij de retourzending.
  9. Knip de antwoordstrook van de pakbon en plak deze op de verpakking

Zodra wij uw pakket hebben ontvangen, ontvangt u een e-mail ter bevestiging.

Als u een bedrag betaald heeft, zal Essent dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen indien het product onbeschadigd is ontvangen.

Heeft u een product gekocht in combinatie met een energiecontract. Bekijk dan hoe u dit kunt annuleren.